Page 12 - Richter_Patika_2
P. 12

12
Bármennyire jólesnek a simogatóan meleg sugarak,
Ezt hívjuk összegeződő, „kumulatív” hatás- nak. A napfényártalom jelei gyermekkorban még nem mutatkoznak, de a felnőtt generáció­ nak a felelőssége, hogy figyelemmel legyen a késői következményekre.
A nap hatására a bőr szerkezete megváltozik, elvékonyodik, vagy megvastagszik, barna festékes foltok is keletkeznek. Az ismételt súlyosabb napégések okozzák a melanomát. A melanoma olyan rosszindulatú daganat, mely a világosabb bőrűeken kicsit gyakrab- ban fordul elő és rendkívül gyorsan okoz az egész szervezetre kiterjedő, áttétes beteg- séget, mely nagy arányban vezet halálhoz 5 éven belül. Ez a daganattípus szerencsére nagyon ritka gyermekkorban, de már fiatal felnőttkorban is előfordul, leggyakrabban 40 év körül. Oka az öröklődési tényezőkön kívül nagymértékben az élet során elszenvedett napkárosodások mértékében kereshető.
A fentiekből egyértelműen következik, hogy a védelem az elsődleges feladatunk. Árnyék- ban tartózkodással és a bőr árnyékolásával, sapkák, kalapok viselésével, világos színű, sűrű szövésű, hosszú ujjú és nadrágszárú ruhá- zattal, zoknival tudjuk elsődlegesen elérni. Az ilyen melegben kellemes, laza szövésű vászon ingek sajnos nem nyújtanak megfelelő védel- met, rajtuk átsüt a nap. Persze milyen nyaralás az, ahol nem megyünk ki a szobából, ha süt a nap, vagy a nagy melegben tetőtől-talpig fel kell öltözni? A fényvédő krémek helyes hasz- nálattal jó védettséget adnak.
Milyen fényvédő krémet válasszunk a gyer- mekünknek? A gyermekek bőre lazább szer- kezetű, emiatt a környezetükben lévő anya-
Élv ze
a napoz  minden percét!
gondolni kell a napozás árnyoldalaira is
A napsugárzásban az UV-A és UV-B hullám- hossz tartományban lévő sugarak hatnak a bőrre, ezek ellen kell hatékonyan védekeznünk. A gyermekek és a csecsemők szabadban tar- tózkodása során figyelnünk kell arra is, hogy nem csak a napon, de árnyékban, a szórt fény- ben, és a visszaverődő felületek közelében is, fokozottan éri őket ez a hatás. Ilyen felületek a tükröződő vízfelszín, vagy a homok, ahol az apró kristályok, mint sok-sok kis tükör verik vissza a napot, vagy egy nagyobb fehér fal, melynek a tövébe behúzódva jobban is érez- zük a meleget. A hegyekben minél magasab- ban vagyunk, annál erősebb a sugárzás, és a hómező is erősen visszaveri a napot. A gyere- keknél még az is gondot okozhat, hogy a hőszabályozásuk fejletlensége miatt túlmele- gednek, elbágyadnak.
A védelem nélküli bőr, különösen a világosabb bőrű, kék szemű, szőke hajú gyermekek esetén már rövid idő alatt képes napégést szenvedni. A bőrvörösség néhány perc alatt bekövetkez- het, de legerősebben 6-8 óra múlva látszik. Ekkor a napsugárzás erősségétől, a bőrtípus- tól és a napon eltöltött idő hosszától függően alakul ki a gyulladás. Leggyakrabban az arc, az orr, a vállak, a hát, esetleg a térdek feletti bőr és a lábfej kipirul, fájdalmassá, meleg tapinta- túvá válik. Súlyosabb esetben ezen a terüle- ten halványsárgás folyadékkal telt hólyagok jelennek meg, melyek kipukkadva nedvező sebeket eredményeznek. Minél többször fordul elő ilyen erősebb napégés egy ember életében, annál biztosabban alakulnak ki azok a hatások, melyek következtében a későbbi életkorban bőrdaganatok fejlődhetnek ki.


   10   11   12   13   14