Page 20 - Richter_Patika_2
P. 20

Egy kis allergia-történet
20
Az allergia korunk egyik népbetegsége, Európa lakosságának 25-30 százaléka szenved valamilyen allergiás kórképben. Ezek Nyugat-Európában és Amerikában az ötvenes évektől, míg Kelet-Európában a hatvanas évektől kezdtek rohamosan terjedni, ezért az allergiát az életmóddal összefüggő civilizációs betegségnek tekintjük. Népbetegséggé válása biztosan összefügg a modern élettel, azonban nincs új a nap alatt: az allergiát is évezredek óta ismeri az emberiség.
Az első leírás, mely szerint Ménész fáraó egy darázscsípés áldozata lett, a Kr.e. 3640-3300 közötti időből származik. Az allergia a tör- ténelmet is alakította. Claudius római csá- szár fia, Britannicus rendkívül érzékeny volt a lovakra. Az állatokkal találkozva annyira bedagadt a szeme, hogy nem látta merre megy, ezért képtelen volt lovagolni. Így került hatalomra Claudius mostohafia, Nero, aki Bri- tannicust is megölette.
Titus Lucretius római költő és filozófus már Kr.e. néhány évtizeddel fontos dolgot fogal- mazott meg: „ami egyeseknek étel, az mások- nak agresszív méreg.”
Híres 15. századi „allergiás” történet, hogy III. Richárd angol király úgy szabadult meg ellen- felétől, Sir William Hastingstől, hogy tudván, hogy az epertől kiütéseket kap, az audien- cia előtt epret fogyasztott. Hastingsot azzal vádolta meg, hogy meg akarta mérgezni, és lefejeztette.
Hiteles orvosi leírást a szezonális szénanáthá- ról először az arabul publikáló perzsa orvos, Rhazesz adott a 10. század elején. A beteg- séget „rózsanáthának” nevezte el, mert meg- figyelése szerint a rózsák virágzásakor, az általuk kibocsátott illat váltotta ki. Az akkori fejlett arab orvoslás más képviselői is foglal- koztak az allergiával.
Bár 1600 körül a belga Jan Baptista leírta a „nyári asztmát”, és az 1700-as évek a szezon- ális rhinitisre használt rózsanátha kifejezést felváltotta a szénanátha, a modern nyugati orvoslás csak a 19. század elején kezdett érdemben hozzájárulni az allergia titkainak
megfejtéséhez.
1819-ben John Bostock angol orvos, aki gye- rekkorától kezdve szénanáthában szenvedett, részletesen leírta a betegséget, és az egyes megjelenési formákat osztályozta is. Bostock arra is rájött, hogy a tüneteket a környezetben lévő anyagok, szagok váltják ki.


   18   19   20   21   22