Page 22 - Richter_Patika_18_3
P. 22

CSALÁD, KARRIER, SZEXUALITÁS, EGÉSZSÉG, ÖNBECSÜLÉS – MIBEN A LEGERŐSEBBEK A MAGYAR NŐK?
EGYEDÜLÁLLÓ FELMÉRÉS TÉRKÉPEZTE FEL A NŐI LÉT LEGFONTOSABB ASPEKTUSAIT
22
Családcentrikusabbak a magyar nők nyugat- európai társaiknál – ez derül ki a Richter a Nőkért Index reprezentatív kutatásából.
Nehezen tudnak ugyanakkor elég időt szakí- tani szeretteikre, amit jól mutat, hogy kéthar- maduk számára jelent kihívást a munka és család közti egyensúly megteremtése.
Emellett még európai összehasonlításban is kevés idő jut önmagukra, amelynek az egész- ségük is kárát látja. A megkérdezettek közel fele például nem figyel oda a saját teste jel- zéseire és hajlamosak inkább küzdeni nőgyó- gyászati problémáikkal, mint szakemberhez fordulni.
Hét nyugat-európai országot – Portugáliát, Spanyolországot, Olaszországot, Franciaor- szágot, az Egyesült Királyságot, Svédországot és Németországot –, valamint Magyarországot érintette a Richter Gedeon Nyrt. legújabb fel- mérése. A kutatásból kiderült, hazánkban hasonlóan elégedettek életükkel a hölgyek, mint az érintett többi országban. A női élet fő területeit – így a családi életet, párkapcso- latot, szexuális életet, karriert, egészséges életmódot, önbecsülést – vizsgáló Richter a Nőkért Index hazai értéke – a 0-100-ig terjedő skálán – 63, ami szinte teljesen megegyezik a nyugat-európai átlaggal (64).
Az elvégzett felmérés megerősítette, hogy a hazai nők számára kimagaslóan fontos
a család és az otthon biztonságának megte- remtése. Mindeközben az önmagukról való gondoskodás, és így az úgynevezett énidő is igencsak háttérbe szorul. Minden második nő jár el csak rendszeresen szűrésekre, és még ennél is sokkal kevesebben tudnak kellő időt szorítani a sportolásra egészségük megőr- zése érdekében.
Sajnos továbbra is jelenlévő probléma az orvoshoz fordulás igen alacsony aránya. Sok esetben még a kellemetlen fájdalmat vagy éppen a bizonytalanságot is inkább elviselik, mintsem szakember segítségét kérjék (med- dőség esetén a nők negyede fordul orvoshoz, menopauza esetén pedig 60%-uk nem kér szakmai segítséget).
Az egészségtudatosság terén tapasztalt hiá- nyosság a szexuális életre is kiterjed. A fogam- zásgátlás kérdése a nőgyógyászati témák között dobogós helyezést ért el, mégis a meg- kérdezettek egyharmada nem védekezik sem- milyen módon.
A női elégedettség és megbecsülés szempont- jából fontos tényező a visszajelzés. A megkér- dezett magyar hölgyek nagy hányada számára probléma, hogy nem érzi úgy, hogy a munka területén anyagilag is megbecsülnék.
Mindemellett az önértékelés területén is szük- ség lenne pozitív irányú változásra, jelenleg ugyanis a nők alig fele elégedett a külsejével.
A reprezentatív online kutatást a Richter Gedeon Nyrt. megbízásából a Kantar Milward Brown készítette, nyolc európai országban, összesen 8000 nő megkérdezésével (országonként 1000 fő képezte a reprezentatív mintát.)
A Richter a Nőkért Indexről további információ a www.richteranokert.hu/kutatas oldalon, valamint a Richter a Nőkért Facebook oldalon található.


   20   21   22   23   24